SZC logo

Szolnoki Szakképzési Centrum

OM kód: 203056/014 | 5000 Szolnok, Gyermekváros út 1.

Intézmény logo

Szolnoki SZC Sipos Orbán Szakképző Iskola és Kollégium

HírekKözérdekű adatokCLASSROOMKRÉTA
Széchenyi 2020

Projektek

TÁMOP-3.3.10

A pályázat az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.

Projekt célja:
40 hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetű tanuló támogatunk szociális, kulturális és tanulási hátrányaik leküzdésében. Olyan feltételrendszert és motiváló környezetet alakítunk ki, melyben elősegítjük a diákok tanulmányi eredményének javulását, szakmához juttatását. Az újszerű módszerek és technikák hosszú távú alkalmazásával iskolánk képessé válik arra, hogy elősegítse az itt tanulók társadalmi beilleszkedését, szakmaszerzését.

Támogatott tevékenységek:

 • A célcsoportba tartozó tanulók iskolai sikerességét elősegítő, befogadó szemléletet közvetítőt, a tanulók szükségleteit figyelembe vevő, differenciáló pedagógiai módszerek alkalmazása
 • Pedagógiai program átdolgozása
 • Intézmények közötti kapcsolatok megerősítése (hospitálások, bemutató órák, workshopok)
 • Tanulóbarát környezet kialakítása
 • Tanulók mentorálása, egyéni fejlesztési tervek készítése és az előrehaladás rendszeres értékelése
 • Alapkészség-fejlesztés, tantárgyi fejlesztés
 • Családdal való rendszeres kapcsolattartás támogatása
 • Közösségépítő és kapcsolatépítést elősegítő tevékenységek szervezése diákoknak (kirándulások, színházlátogatás, kézműves foglalkozások)
 • A tanulási motivációt erősítő tevékenységek támogatása
 • Szülői klub szervezése
 • Tanulmányi eredmény javítása, kiemelten a továbbtanulásban kulcsfontosságú tantárgyak körében
 • Igazolatlan hiányzások számának csökkentése a bevontak körében Közösség- és kapcsolatépítő tevékenységek, valamint
 • Pedagógusok, mentorok felkészítése, szupervízionálása

 

Projektmenedzsment:
Szabó Zsuzsa – projektmenedzser
Munkácsy-Ragó Csilla – szakmai vezető
Lajkó-Balázs Edit – pénzügyi vezető

Közreműködő szervezet:
Emberi Erőforrások Minisztériuma Közreműködő Szervezeti Feladatokat Ellátó Főosztályok Titkársága
1134 Budapest, Váci út 45. C épület


Partnereink

SZC logo

Szolnoki Szakképzési Centrum


Szolnoki SZC Sipos Orbán Szakképző Iskola és Kollégium

5000 Szolnok, Gyermekváros út 1.

Telefon: +3656522013

E-mail: sipos@szolmusz.hu

OM azonosító: 203056/014

Felnőttképzési nyilvántartás száma: B/2021/000760


2024Szolnoki SZC Sipos Orbán Szakképző Iskola és Kollégium